LINKS

Meer over de schrijver is te vinden op:
www.aggelen.com

Over de uitgeverij van het boek:
www.we-publishing.nl

Stichting InLuwte (voorheen Stichting Partners Oorlogsgetroffenen)
www.inluwte.nl

Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO)
www.bnmo.nl

De Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940 - 1945 (KvV)
www.verzetskinderen.nl

Cogis, het kennisinstituut voor de sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld
www.cogis.nl

Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers
www.vbvinfo.nl

Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP)
www.wep.nl

 


2015 White Elephant Publishing